top of page

เกี่ยวกับเรา

TCP company profile.png
แก้วมังกร.png
trademark NAMPU.png
tonnam ver.2 edition.png
logo-เงินไหลมา.png
ธารน้ำ.png

กระบวนการผลิต

วุ้นเส้นของเรา

ในสายการผลิตวุ้นเส้นของเรา เริ่มต้นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่  เราพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนการผลิตด้วยความ

ชำนาจ และผ่านการควบคุมคุณภาพด้วยระบบ GMP HACCP HALAL ISO9001 จากหน่วยงานชั้นนำในระบบสากล

สารจากผู้บริหาร

"สร้างผลกระทบเชิงบวกแก้ห่วงโซ่คุณค่าของเราภายใต้มาตรฐานการผลิตอาหารในระดับสากล"

ค่านิยมของเรา

ความสุขของลูกค้า เป็นแรงบันดาลใจ ให้เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เราให้ความสำคัญต่อ บุคลากร และความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

รักษาสัมพันธไมตรี สนับสนุน เกื้อกูล ผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของเรา อย่างยั่งยื่น

image (1).jpg
%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%
bigc.jpg
lawson108.jpg

จัดจำหน่ายแล้วที่:

Logo-Gourmet.png
1280px-MaxValu_logo_(2nd).svg.png
topsmarket.png
unnamed.png
bottom of page